בעלי-תפקידים
בעלי תפקידים
 • פעילי איגוד הרמת המשקולות בישראל
  בעלי תפקידים

  אורן שי - יו"ר איגוד

    יורי אוזליאנר - מאמן נבחרת ישראל                              


    גדיאל בולשטיין - יו"ר ועדת ביקורת

    ויקטוריה ליטבינוב - חברת הנהלה ושופטת לאומית


    אנדרי צ'רטקוב - חבר הנהלה ושופט לאומי