בעלי-תפקידים
בעלי תפקידים
  • פעילי איגוד הרמת המשקולות בישראל
    בעלי תפקידים

     אורן שי - יו"ר איגוד