• להורדת טופס בדיקה רפואית לחץ כאן
    כל ספורטאי חייב בבדיקה רפואית לפני כל תחילת עונה חדשה .לפרטים נוספים עיין בתקנות הספורט (בדיקות רפואיות)
    מפורסם תחת כותרת נהלים ותקנונים