• להורדת טופס רישום ספורטאי חדש לחץ כאן
    לרישום ספורטאי חדש חשוב למלא את הטופס כראוי כולל חותמת אגודה ,
    יש לצרף לטופס רישום ספורטאי : בדיקה רפואית , 2 תמונות פנים , צילום עותק תעודת זהות .
    לפרטים נוספים אנא עיין בנוהל רישום ספורטאים .