שיאים
 • קטג' משקל   סגנון   תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
  55 הנפה 100 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 120 Standard 1/11/2018    
  סה"כ 220 Standard 1/11/2018    
  61 הנפה 112 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 133 Standard 1/11/2018    
  סה"כ 245 Standard 1/11/2018    
  67 הנפה 122 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 145 בר לוי 22/11/2019 מכבי תל אביב טורניר 1, הרצליה
  סה"כ 265 Standard 1/11/2018    
  73 הנפה 130 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 150 Standard 1/11/2018    
  סה"כ 280 Standard 1/11/2018    
  81 הנפה 140 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 161 דניאל צ'רטקוב 03/08/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל בוגרים, הרצליה
  סה"כ 300 Standard 1/11/2018    
  89 הנפה 147 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 185 ולנטין גנסין 8/02/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה 1, הרצליה
  סה"כ 330 ולנטין גנסין 8/02/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה 1, הרצליה
  96 הנפה 160 ארתור מוגורדומוב 7/11/2018 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, אשחבד
  דחיקה 197 ארתור מוגורדומוב 11/04/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה, בטומי
  סה"כ 351 ארתור מוגורדומוב 11/04/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה, בטומי
  102 הנפה 164 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  דחיקה 207 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  סה"כ 371 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  109 הנפה 165 Standard 1/11/2018    
  דחיקה 205 Standard 1/11/2018    
  סה"כ 370 Standard 1/11/2018    
  +109 הנפה 185 דוד ליטבינוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  דחיקה 213 דוד ליטבינוב 27/01/2020 גל אולימפי אשדוד גביע עולם, איטליה
  סה"כ 395 דוד ליטבינוב 27/09/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, תאילנד