שיאי-ישראל-בוגרים
 •  
  טבלת שיאי ישראל בוגרים
  קטג' משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 100 Standard 1/11/2018    
  55 דחיקה 120 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 220 Standard 1/11/2018    
    הנפה 112 Standard 1/11/2018    
  61 דחיקה 133 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 245 Standard 1/11/2018    
    הנפה 122 Standard 1/11/2018    
  67 דחיקה 143 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 265 Standard 1/11/2018    
    הנפה 130 Standard 1/11/2018    
  73 דחיקה 150 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 280 Standard 1/11/2018    
    הנפה 140 Standard 1/11/2018    
  81 דחיקה 161 דניאל צ'רטקוב 03/08/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל בוגרים, הרצליה
    סה"כ 300 Standard 1/11/2018    
    הנפה 147 Standard 1/11/2018    
  89 דחיקה 179 ולנטין גנסין 4/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
    סה"כ 320 Standard 1/11/2018    
    הנפה 160 ארתור מוגורדומוב 7/11/2018 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, אשחבד
  96 דחיקה 197 ארתור מוגורדומוב 11/04/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה, בטומי
    סה"כ 351 ארתור מוגורדומוב 11/04/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה, בטומי
    הנפה 164 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  102 דחיקה 207 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
    סה"כ 371 ארתור מוגורדומוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
    הנפה 165 Standard 1/11/2018    
  109 דחיקה 205 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 370 Standard 1/11/2018    
    הנפה 185 דוד ליטבינוב 05/10/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ים התיכון, סן מרינו
  +109 דחיקה 212 דוד ליטבינוב 12/04/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה, בטומי
    סה"כ 395 דוד ליטבינוב 27/09/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, תאילנד