• 10ארתור
  טבלת שיאי ישראל בוגרים
  קטג' משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 100 Standard 1/11/2018    
  55 דחיקה 120 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 220 Standard 1/11/2018    
    הנפה 112 Standard 1/11/2018    
  61 דחיקה 133 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 245 Standard 1/11/2018    
    הנפה 122 Standard 1/11/2018    
  67 דחיקה 143 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 265 Standard 1/11/2018    
    הנפה 130 Standard 1/11/2018    
  73 דחיקה 150 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 280 Standard 1/11/2018    
    הנפה 140 Standard 1/11/2018    
  81 דחיקה 160 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 300 Standard 1/11/2018    
    הנפה 147 Standard 1/11/2018    
  89 דחיקה 173 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 320 Standard 1/11/2018    
    הנפה 160 ארתור מוגורדומוב 7/11/2018 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, אשחבד
  96 דחיקה 185 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 340 Standard 1/11/2018    
    הנפה 160 Standard 1/11/2018    
  102 דחיקה 190 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 350 Standard 1/11/2018    
    הנפה 165 Standard 1/11/2018    
  109 דחיקה 195 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 360 Standard 1/11/2018    
    הנפה 175 דוד ליטבינוב 10/11/2018 גל אולימפי אשדוד אליפות עולם, אשחבד
  +109 דחיקה 210 Standard 1/11/2018     
    סה"כ 380 Standard 1/11/2018