שיאי-ישראל-גברים-עד-23
 • 62376551/1d
  טבלת שיאי ישראל בוגרים
  קטג' משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  55 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  61 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  67 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  73 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  81 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  96 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  102 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  109 דחיקה   Standard 1/11/2018    
    סה"כ   Standard 1/11/2018    
    הנפה   Standard 1/11/2018    
  +109 דחיקה   Standard 1/11/2018     
    סה"כ   Standard 1/11/2018