שיאי-ישראל-גברים-עד-23
 • טבלת שיאי ישראל לנוער עד גיל 23    
  קטג' משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 85 Standard 1/11/2018    
  55 דחיקה 105 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 190 Standard 1/11/2018    
    הנפה 95 Standard 1/11/2018    
  61 דחיקה 115 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 210 Standard 1/11/2018    
    הנפה 106 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
  67 דחיקה 126 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
    סה"כ 232 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
    הנפה 115 Standard 1/11/2018    
  73 דחיקה 135 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 250 Standard 1/11/2018    
    הנפה 130 דניאל צ'רטקוב 3/08/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל בוגרים, חיפה
  81 דחיקה 161 דניאל צ'רטקוב 3/08/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל בוגרים, חיפה
    סה"כ 291 דניאל צ'רטקוב 3/08/2019 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל בוגרים, חיפה
    הנפה 135 דניאל צ'רטקוב 23/2/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ישראל, חיפה
  89 דחיקה 165 דניאל צ'רטקוב 23/2/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ישראל, חיפה
    סה"כ 300 דניאל צ'רטקוב 23/2/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ישראל, חיפה
    הנפה 145 Standard 1/11/2018    
  96 דחיקה 175 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 320 Standard 1/11/2018    
    הנפה 150 Standard 1/11/2018    
  102 דחיקה 185 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 335 Standard 1/11/2018    
    הנפה 155 Standard 1/11/2018    
  109 דחיקה 195 Standard 1/11/2018    
    סה"כ 350 Standard 1/11/2018    
    הנפה 160 Standard 1/11/2018    
  +109 דחיקה 200 Standard 1/11/2018     
    סה"כ 360 Standard 1/11/2018