שיאי-ישראל-לנוער
 • טבלת שיאי ישראל לנוער עד גיל 20
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 80 Standard 2019    
  55 דחיקה 100 Standard 2019    
    סה"כ 180 Standard 2019    
    הנפה 90 Standard 2019    
  61 דחיקה 110 Standard 2019    
    סה"כ 200 Standard 2019    
    הנפה 106 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
  67 דחיקה 126 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
    סה"כ 232 יואל סלוצקי 05/12/2020 מכבי תל אביב ישראל לנערים, הרצליה
    הנפה 110 Standard 2019      
  73 דחיקה 130 Standard 2019    
    סה"כ 240 Standard 2019    
    הנפה 115 Standard 2019    
  81 דחיקה 135 Standard 2019    
    סה"כ 250 Standard 2019    
    הנפה 120 יאן סמרסקי 02/02/2019 גל אולימפי אשדוד גביע נערים, חיפה
  89 דחיקה 142 יאן סמרסקי 23/02/2019 גל אולימפי אשדוד גביע ישראל, חיפה
    סה"כ 260 יאן סמרסקי 02/02/2019 גל אולימפי אשדוד גביע נערים, חיפה
    הנפה 130 יאן סמרסקי 7/03/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה 2, הרצליה
  96 דחיקה 151 יאן סמרסקי 7/03/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה 2, הרצליה
    סה"כ 281 יאן סמרסקי 7/03/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה 2, הרצליה
    הנפה 130 Standard 2019    
  102 דחיקה 150 Standard 2019    
    סה"כ 280 Standard 2019    
    הנפה 135 Standard 2019    
  109 דחיקה 155 Standard 2019    
    סה"כ 290 Standard 2019    
    הנפה 140 Standard 2019    
  +109 דחיקה 160 Standard 2019    
    סה"כ 300 Standard 2019