• טבלת שיאי ישראל נערות
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 50 דריה טריפונוב 17.12.11 אורט ימי אשדוד וינגייט אליפות הים התיכון
  48 דחיקה 60 דריה טריפונוב 15.10.11 אורט ימי אשדוד נעורים
    סה"כ 110 דריה טריפונוב 17.12.11 אורט ימי אשדוד וינגייט אליפות הים התיכון
    הנפה 71 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
  53 דחיקה 84 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
    סה"כ 155 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
    הנפה 78 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
  58 דחיקה 97 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 175 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    הנפה 62 סבטלנה קופמן 26.8.06 אורט ימי אשדוד וינגייט
  63 דחיקה 80 סבטלנה קופמן 21.8.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    סה"כ 140 סבטלנה קופמן 21.8.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    הנפה 89 ניקול רובנוביץ 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
  69 דחיקה 102 ניקול רובנוביץ 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    סה"כ 191 ניקול רובנוביץ 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    הנפה 78 הרמן יפעת 20.2.07 אורט ימי אשדוד פרדיס
  75 דחיקה 98 הרמן יפעת 20.2.07 אורט ימי אשדוד פרדיס
    סה"כ 176 הרמן יפעת 20.2.07 אורט ימי אשדוד פרדיס
    הנפה 76 מונה קרילוב 08.12.2016 אס''א תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
  +75 דחיקה 96 קופמן סבטלנה 22.5.09 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 170 קופמן סבטלנה 22.5.09 גל אולימפי אשדוד נעורים