שיאי-ישראל-נערות-עד-20
 • גר
  טבלת שיאי ישראל נערות עד גיל 20  
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 46 Standard 2019    
  45 דחיקה 55 Standard 2019    
    סה"כ 101 Standard 2019    
    הנפה 50 Standard 2019    
  49 דחיקה 60 Standard 2019    
    סה"כ 110 Standard 2019    
    הנפה 58 Standard 2019    
  55 דחיקה 70 Standard 2019    
    סה"כ 128 Standard 2019    
    הנפה 66 Standard 2019    
  59 דחיקה 77 Standard 2019    
    סה"כ 143 Standard 2019    
    הנפה 70 Standard 2019    
  64 דחיקה 82 Standard 2019    
    סה"כ 152 Standard 2019    
    הנפה 74 Standard 2019    
  71 דחיקה 90 Standard 2019    
    סה"כ 164 Standard 2019    
    הנפה 80 גאיה גרנות 4.5.2019 גל אולימפי אשדוד ליגה 2, הרצליה
  76 דחיקה 93 Standard 2019    
    סה"כ 171 גאיה גרנות 6.7.2019 גל אולימפי אשדוד ליגה 3, הרצליה
    הנפה 80 Standard 2019    
  81 דחיקה 95 Standard 2019    
    סה"כ 175 Standard 2019    
    הנפה 83 Standard 2019    
  87 דחיקה 97 Standard 2019    
    סה"כ 180 Standard 2019    
    הנפה 85 Standard 2019    
  +87 דחיקה 100 Standard 2019    
    סה"כ 185 Standard 2019