• דריה טריפונוב
  טבלת שיאי ישראל נשים עד גיל 23
  קטג'  משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 59 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
  48 דחיקה 63 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
    סה"כ 122 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
    הנפה 71 דריה טריפונוב 2008 גל אולימפי אשדוד  
  53 דחיקה 84 דריה טריפונוב 2008 גל אולימפי אשדוד
    סה"כ 155 דריה טריפונוב 2008 גל אולימפי אשדוד  
    הנפה 78 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
  58 דחיקה 97 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 175 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    הנפה 62 קופמן סווטלנה 2009 גל אולימפי אשדוד  
  63 דחיקה 80 קופמן סווטלנה 2006 גל אולימפי אשדוד  
    סה"כ 142 קופמן סווטלנה 2009 גל אולימפי אשדוד  
    הנפה 89 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
  69 דחיקה 102 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    סה"כ 191 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    הנפה 78 הרמן יפעת 15.1.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
  75 דחיקה 98 הרמן יפעת 2007 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 176 הרמן יפעת 2007 גל אולימפי אשדוד נעורים
    הנפה 76 קרילוב מונה 08.12.2016 אס"א תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
  +75 דחיקה 96 קופמן סבטלנה 2009 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 170 קופמן סבטלנה 2012   נעורים