שיאי-ישראל-נשים-עד-גיל-23
 • דריה טריפונוב
  טבלת שיאי ישראל נשים עד גיל 23
  קטג'  משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 59 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
  48 דחיקה 63 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
    סה"כ 122 דריה טריפונוב 28.04.2012 גל אולימפי אשדוד אל' ישראל נוער ועד 23(נעורים)
    הנפה 71 Standard 2009    
  53 דחיקה 84 Standard 2009  
    סה"כ 155 Standard 2009    
    הנפה 78 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
  58 דחיקה 97 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 175 דריה טריפונוב 23.7.10 גל אולימפי אשדוד נעורים
    הנפה 62 קופמן סווטלנה 2009 גל אולימפי אשדוד  
  63 דחיקה 80 Standard 2009    
    סה"כ 142 קופמן סווטלנה 2009 גל אולימפי אשדוד  
    הנפה 89 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
  69 דחיקה 102 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    סה"כ 191 רובנוביץ ניקול 08.12.2016 מכבי תל אביב ישראל, אליפות אירופה עד 20
    הנפה 97 ניקול רובנוביץ 04.08.2018 מכבי תל אביב אליפות ישראל, אשדוד
  75 דחיקה 112 ניקול רובנוביץ 25.10.2018 מכבי תל אביב אליפות אירופה לערות, פולין
    סה"כ 209 ניקול רובנוביץ 25.10.2018 מכבי תל אביב אליפות אירופה לערות, פולין
    הנפה 92 ניקול רובנוביץ 06.04.2017 מכבי תל אביב אליפות אירופה, קרואטיה
  90 דחיקה 107 ניקול רובנוביץ 06.04.2017 מכבי תל אביב אליפות אירופה, קרואטיה
    סה"כ 199 ניקול רובנוביץ 06.04.2017 מכבי תל אביב אליפות אירופה, קרואטיה
    הנפה 76 Standard 2017    
  +90 דחיקה 96 Standard 2017    
    סה"כ 170 Standard 2017