שיאי-ישראל-נשים-עד-גיל-23
 • 108
  טבלת שיאי ישראל נשים עד גיל 23  
  קטג'  משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 55 Standard 2019    
  45 דחיקה 70 Standard 2019    
    סה"כ 125 Standard 2019    
    הנפה 60 Standard 2019    
  49 דחיקה 78 Standard 2019    
    סה"כ 138 Standard 2019    
    הנפה 66 Standard 2019    
  55 דחיקה 83 Standard 2019    
    סה"כ 149 Standard 2019    
    הנפה 70 Standard 2019    
  59 דחיקה 88 Standard 2019    
    סה"כ 158 Standard 2019    
    הנפה 73 Standard 2019    
  64 דחיקה 90 Standard 2019    
    סה"כ 163 Standard 2019    
    הנפה 96 ניקול רובנוביץ 10/04/2019 מכבי תל אביב אליפות אירופה, בטומי
  71 דחיקה 108 ניקול רובנוביץ 23/09/2019 מכבי תל אביב אליפות עולם, תאילנד
    סה"כ 204 ניקול רובנוביץ 23/09/2019 מכבי תל אביב אליפות עולם, תאילנד
    הנפה 98 ניקול רובנוביץ 03/08/2019 מכבי תל אביב אליפת ישראל בוגרות, הרצליה
  76 דחיקה 112 Standard 2019    
    סה"כ 209 Standard 2019    
    הנפה 87 Standard 2019    
  81 דחיקה 103 Standard 2019    
    סה"כ 190 Standard 2019    
    הנפה 92 Standard 2019    
  87 דחיקה 107 Standard 2019    
    סה"כ 199 Standard 2019    
    הנפה 96 Standard 2019    
  +87 דחיקה 112 Standard 2019    
    סה"כ 208 Standard 2019