• טבלת שיאי ישראל - קדטיות עד 15
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 18 שקלאר דיאנה 22.02.14 גל אולימפי אשדוד ליגה 2 2014 הדר יוסף 
  36 דחיקה 23 אולשינצקי אנסטסיה 01.06.13 גל אולימפי אשדוד הדר יוסף 
    קרב2 41 שקלאר דיאנה 22.02.14 גל אולימפי אשדוד ליגה 2 2014 הדר יוסף 
    הנפה 20 אולשנצקי אנסטסיה 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל קדטים ועד גיל 15 פרדיס
  40 דחיקה 25 אולשנצקי אנסטסיה 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל קדטים ועד גיל 15 פרדיס
    קרב 2 45 אולשנצקי אנסטסיה 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל קדטים ועד גיל 15 פרדיס
    הנפה 40 לסקר רויטל 01.08.11 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים פולין
  44 דחיקה 44 לסקר רויטל 01.08.11 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים פולין
    קרב 2 84 לסקר רויטל 01.08.11 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים פולין
    הנפה 43 לסקר רויטל 15.10.11 גל אולימפי אשדוד נעורים
  48 דחיקה 51 לסקר רויטל 03.03.2012 גל אולימפי אשדוד אשדוד ליגה 2
    קרב 2 93 לסקר רויטל 15.10.11 גל אולימפי אשדוד נעורים
    הנפה 54 לסקר רויטל 05.12.13 גל אולימפי אשדוד טורניר BAKU
  53 דחיקה 65 לסקר רויטל 09.11.2013 גל אולימפי אשדוד טורניר סרבייה
    קרב 2 118 לסקר רויטל 09.11.2013 גל אולימפי אשדוד טורניר סרבייה
    הנפה 50 לסקר רויטל 01.06.13 גל אולימפי אשדוד ליגה 2 הדר יוסף
  58 דחיקה 61 לסקר רויטל 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל קדטים ועד גיל 15 פרדיס
    קרב 2 111 לסקר רויטל 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל קדטים ועד גיל 15 פרדיס
    הנפה 43 ליטבינוב דנה 22.02.14 גל אולימפי אשדוד ליגה 2 2014 הדר יוסף 
  63 דחיקה 51 אולשנצקי אנסטסיה 08.07.16 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל לקדטים/ות הרצליה
    קרב 2 93 ליטבינוב דנה 22.02.14 גל אולימפי אשדוד ליגה 2 2014 הדר יוסף 
    הנפה 58 ליטבינוב דנה 07.08.15 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים שבדיה
  63+ דחיקה 68 ליטבינוב דנה 07.08.15 גל אולימפי אשדוד                 אליפות אירופה קדטים שבדיה
    קרב 2 126 ליטביבוב דנה 07.08.15 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים שבדיה