שיאי-ישראל-קדטיות-עד-17
 • טבלת שיאי ישראל לקדטיות עד 17
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 42 דריה טריפונוב 25.7.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
  44 דחיקה 50 דריה טריפונוב 25.7.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    סה"כ 92 דריה טריפונוב 25.7.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    הנפה 49 טריפונוב דריה 20.10.06 אורט ימי אשדוד ת"א
  48 דחיקה 58 טריפונוב דריה 26.8.06 אורט ימי אשדוד וינגייט
    סה"כ 105 טריפונוב דריה 20.10.06 אורט ימי אשדוד ת"א
    הנפה 71 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
  53 דחיקה 84 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
    סה"כ 155 דריה טריפונוב 23.7.08 גל אולימפי אשדוד צרפת
    הנפה 73 דריה טריפונוב 15.3.08 אורט ימי אשדוד נעורים
  58 דחיקה 92 דריה טריפונוב 9.5.08 גל אולימפי אשדוד נעורים
    סה"כ 164 דריה טריפונוב 15.3.08 אורט ימי אשדוד נעורים
    הנפה 62 קופמן סבטלנה 26.8.06 אורט ימי אשדוד וינגייט
  63 דחיקה 80 קופמן סבטלנה 25.7.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    סה"כ 140 קופמן סבטלנה 25.7.06 אורט ימי אשדוד שוודיה
    הנפה 80 ניקול רובנוביץ 02.05.15 מכבי ראשל"צ אליפות ישראל נוער 2015
  69 דחיקה 93 ניקול רובנוביץ 02.05.15 מכבי ראשל"צ אליפות ישראל נוער 2015
    סה"כ 173 ניקול רובנוביץ 02.05.15 מכבי ראשל"צ אליפות ישראל נוער 2015
    הנפה 70 Standard 2017    
  75 דחיקה 85 Standard 2017    
    סה"כ 155 Standard 2017    
    הנפה 70 Standard 2017    
  +75 דחיקה 85 Standard 2017    
    סה"כ 155 Standard 2017