שיאי-ישראל-קדטיות-עד-17
 • טבלת שיאי ישראל לקדטיות עד 17
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 36 Standard 2019    
  40 דחיקה 43 Standard 2019    
    סה"כ 79 Standard 2019    
    הנפה 40 Standard 2019    
  45 דחיקה 48 Standard 2019    
    סה"כ 88 Standard 2019    
    הנפה 44 Standard 2019    
  49 דחיקה 53 Standard 2019    
    סה"כ 97 Standard 2019    
    הנפה 54 אלינה ברנזון 1/6/2019 הפועל קרוספיט חיפה אליפות ישראל נערים, הרצליה
  55 דחיקה 69 אלינה ברנזון 2.08.2019 הפועל קרוספיט חיפה אליפות ישראל בוגרות, הרצליה
    סה"כ 123 אלינה ברנזון 2.08.2019 הפועל קרוספיט חיפה אליפות ישראל בוגרות, הרצליה
    הנפה 60 Standard 2019    
  59 דחיקה 68 Standard 2019    
    סה"כ 128 Standard 2019    
    הנפה 63 Standard 2019    
  64 דחיקה 73 Standard 2019    
    סה"כ 136 Standard 2019    
    הנפה 70 Standard 2019    
  71 דחיקה 80 Standard 2019    
    סה"כ 150 Standard 2019    
    הנפה 74 Standard 2019    
  76 דחיקה 84 Standard 2019    
    סה"כ 158 Standard 2019    
    הנפה 76 Standard 2019    
  81 דחיקה 87 Standard 2019    
    סה"כ 163 Standard 2019    
    הנפה 79 Standard 2019    
  +81 דחיקה 90 Standard 2019    
    סה"כ 169 Standard 2019