שיאי-ישראל-קדטים-עד-15
 • 7762
                                  טבלת שיאי ישראל - קדטים עד 15
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 40 יאנוש מרגוליס 26.05.17 אסא תל אביב אליפות ישראל לנערים, בת ים
  36 דחיקה 53 יאנוש מרגוליס 26.05.17 אסא תל אביב אליפות ישראל לנערים, בת ים
    קרב 2 93 יאנוש מרגוליס 26.05.17 אסא תל אביב אליפות ישראל לנערים, בת ים
    הנפה 52 יאנוש מרגוליס 03.08.2018 קרח בת ים אליפות ישראל, אשדוד
  40 דחיקה 64 יאנוש מרגוליס 03.08.2018 קרח בת ים אליפות ישראל, אשדוד
    קרב 2 116 יאנוש מרגוליס 03.08.2018 קרח בת ים אליפות ישראל, אשדוד
    הנפה 51 ולאד מיקאיטדזה 02.06.2018 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל לנוער, ראשל"צ
  45 דחיקה 67 ולאד מיקאיטדזה 03.08.2018 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל, אשדוד
    קרב 2 117 ולאד מיקאיטדזה 03.08.2018 גל אולימפי אשדוד אליפות ישראל, אשדוד
    הנפה 62 צרטקוב אליאור 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
  50 דחיקה 70 צרטקוב אליאור 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
    קרב 2 132 צרטקוב אליאור 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
    הנפה 70 צרטקוב אליאור 27.07.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים פולין
  56 דחיקה 86 תומר מרינובסקי 28.07.2017 מכבי ראשל"צ אליפות ישראל, אשדוד
    קרב 2 153 צרטקוב אליאור 24.08.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה קדטים פולין
    הנפה 79 תומר מרינובסקי 30.12.17 מכבי רומנו הרצליה ליגה 1, הרצליה
  62 דחיקה 100 תומר מרינובסקי 30.12.17 מכבי רומנו הרצליה ליגה 1, הרצליה
    קרב 2 179 תומר מרינובסקי 30.12.17 מכבי רומנו הרצליה ליגה 1, הרצליה
    הנפה 110 צרטקוב דניאל 26.06.11 גל אולימפי אשדוד הדסה נעורים
  69 דחיקה 135 צרטקוב דניאל 02.04.11 גל אולימפי אשדוד הדסה נעורים
    קרב 2 245 צרטקוב דניאל 02.04.11 גל אולימפי אשדוד הדסה נעורים
    הנפה 120 צרטקוב דניאל 15.12.12 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה נוער ועד 23
  77 דחיקה 146 צרטקוב דניאל 15.12.12 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה נוער ועד 23
    קרב 2 266 צרטקוב דניאל 15.12.12 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה נוער ועד 23
    הנפה 90 דרגוב משה 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
  85 דחיקה 100 דרגוב משה 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
    קרב 2 190 דרגוב משה 01.09.13 גל אולימפי אשדוד אליפות אירופה עד גיל 15 ליטה
    הנפה 95 דרגוב משה 11.01.14 גל אולמפי אשדוד ליגה 1 2014 פרדיס
  85+ דחיקה 111 דרגוב משה 11.01.14 גל אולמפי אשדוד ליגה 1 2014 פרדיס
    קרב 2 206 דרגוב משה 11.01.14 גל אולמפי אשדוד ליגה 1 2014 פרדיס