שיאי-ישראל-קדטים-עד-15
 •                                 טבלת שיאי ישראל - קדטים עד 15  
  קבוצת משקל סגנון  תוצאות שם תאריך אגודה מקום/תחרות
    הנפה 60 Standard 2019    
  49 דחיקה 70 Standard 2019    
    סה"כ 130 Standard 2019    
    הנפה 73 ולדיסלב מיקאוטדזה 10/01/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה קדטים
  55 דחיקה 90 ולדיסלב מיקאוטדזה 10/01/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה קדטים
    סה"כ 163 ולדיסלב מיקאוטדזה 10/01/2020 גל אולימפי אשדוד ליגה קדטים
    הנפה 78 ולדיסלב מיקאוטדזה 04/12/2020 גל אולימפי אשדוד ישראל נוער, הרצליה
  61 דחיקה 102 ולדיסלב מיקאוטדזה 04/12/2020 גל אולימפי אשדוד ישראל נוער, הרצליה
    סה"כ 180 ולדיסלב מיקאוטדזה 04/12/2020 גל אולימפי אשדוד ישראל נוער, הרצליה
    הנפה 80 Standard 2019    
  67 דחיקה 100 Standard 2019    
    סה"כ 180 Standard 2019    
    הנפה 88 Standard 2019    
  73 דחיקה 107 Standard 2019    
    סה"כ 195 Standard 2019    
    הנפה 92 Standard 2019    
  81 דחיקה 110 Standard 2019    
    סה"כ 192 Standard 2019    
    הנפה 95 Standard 2019    
  89 דחיקה 113 Standard 2019    
    סה"כ 208 Standard 2019    
    הנפה 98 Standard 2019    
  96 דחיקה 115 Standard 2019    
    סה"כ 213 Standard 2019    
    הנפה 102 Standard 2019    
  102 דחיקה 118 Standard 2019    
    סה"כ 220 Standard 2019    
    הנפה 105 Standard 2019    
  +102 דחיקה 120 Standard 2019    
    סה"כ 225 Standard 2019